top of page
גליון הגשה

גליון הגשה

תוכניות קומה 1 ו 2

תוכניות קומה 1 ו 2

תוכניות קומה3 ו4

תוכניות קומה3 ו4

תוכניות קומה 5 ו6

תוכניות קומה 5 ו6

חתך אא

חתך אא

הדמייה חתך גג

הדמייה חתך גג

Sun Slice Italy: Welcome

SUN-SLICE

תחרות תכנון בנייני אפס אנרגיה באיטליה

התבקשנו לעצב בית קומות בחלל צר

בצורה של בנייה טורית

הבית צריך היה לצרוך פחות אנרגיה מאשר הוא מייצר (מדי שנה)

התוצאה היא
בית שיודע לרתום את אנרגיית השמש, הרוח והטמפרטורה הקבועה בעומק האדמה
.הפרויקט זכה בהצטיינות

אדר' איציק לדקני

bottom of page