top of page
Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space

Adaptable Space: Recent Projects

ADAPTABLE
SPACE

תחרות חללי המשרדים של העתיד /צ'אק פוינט

התבקשנו לתכנן את המשרדים של העתיד שידעו להתמודד עם כמות ותמהיל עובדים משתנה מדי יום

התוצאה היא מרחב מודולרי, עתידני ומסתגל שמעצב את עצמו מחדש בהתאם לכמות העובדים ולצרכי המערכת בכל זמן נתון

 העתיד כבר כאן אל תישארו מאחור

מיזם משותף
אדר' איציק לדקני ושי דנינו

bottom of page